Appell nr. 261 – Beslutning

Appelldomstolen behandlet 26. juni appell nr. 261 fra Stein Svardal. Beslutningen finnes  her.