Appell nr. 262 – Beslutning

Appelldomstolen behandlet 24. september appell fra Erik Heyerdahl. Beslutningen finnes  her.