Appell nr. 265 – beslutning

Appelldomstolen behandlet 11. november appell nr. 265 fra Kim Steinsholt. Beslutningen finnes  her.