Appell nr. 266 – beslutning

Appelldomstolen behandlet 3. september appell nr. 266 fra Rune Ellefsen. Beslutningen finnes  her.