Appell nr. 269 – beslutning

Appelldomstolen behandlet 7. juni appell nr. 269. Beslutningen finnes  her  .