Appell nr. 277 – Beslutning

Appell nr. 277 ble behandlet 16. november.

Beslutningen finnes  her.