Appell nr. 278 – Beslutning

Appelldomstolen behandlet 23.11 appell nr. 278.

Beslutningen finnes  her.