Appell nr. 280 – Beslutning

Appelldomstolen behandlet 25. april 2018 appell nr. 280.

Beslutningen finnes her