Appell nr. 281 – Beslutning

Ved behandling av appell på diskvalifikasjon i Historisk Racing klasse 8 på Rudskogen 12. august 2018, besluttet appelldomstolen:

  1. Appellen på juryens beslutning om diskvalifikasjon av appellanten etter gjennomført etterkontroll tas til følge.
  1. Juryens beslutning tilsidesettes.
  1. Appellanten gjeninnsettes i resultatlisten.
  1. Appellens depositum tilbakebetales.
  1. Beslutningen er enstemmig.

Dom med premisser kunngjøres senere.

Oslo 10. september 2018.