Appell nr. 281 – Dom

Appelldomstolen behandlet appell nr. 281 den 10. september 2018. Dommen finner du  her.