Appell nr. 286 – beslutning

Ved behandling av appell på juryavgjørelse i klassen «Norgescup Rallycross Junior 2020» i stevnet arrangert av NMK Gardermoen 5. september 2020, besluttet appelldomstolen:

  1. Appellen tas til følge.
  1. Alle innbetalte depositum for protest og appell tilbakebetales.
  1. Saken hjemvises til ny behandling i juryen med hjemmel i «Generelle bestemmelser» 15.4.17.
  1. Beslutningen er enstemmig.

 

Dom med premisser kunngjøres senere.

Oslo 24. september 2020.