Appell nr. 287 – Beslutning

Ved behandling av appell på juryens beslutning under NM i Rallycross klasse 1 arrangert av NMK Gardermoen 19. juni 2021, besluttet appelldomstolen:

  1. Appellen på juryens beslutning om diskvalifikasjon fra konkurransen (stevnet) tas ikke til følge.
  1. Juryens beslutning om bot på kr. 5.000,- (femtusen) oppheves.
  1. Appellanten idømmes en suspensjon på 3 (tre) måneder og det gjelder både nasjonalt og internasjonalt fra 12. juli 2021 til og med 11. oktober 2021..
  1. Appellens depositum beholdes.
  1. Beslutningen er enstemmig.

Dom med premisser kunngjøres senere.

Oslo 12. juli 2021.