Appell nr. 293 – Kunngjøring av dom

Appelldomstolen behandlet 12. desember 2022 appell nr. 293. Dommen kan leses her.