Appellbehandling – Appell nr. 257

Behandling av appell fra Julius Slatlem kunngjøres her.