Appellbehandling

Appell fra Rune Ellefsen behandles 3. september.

Kunngjøring finnes  her.