Årets Drivaksel 2015

IMG_1106Norges Bilsportforbund ønsker forslag på kandidater til utmerkelsen «Årets Drivaksel» som skal deles ut for 11. gang i 2015.

Alle de frivillige som stiller opp, gang etter gang, på løp etter løp er den viktigste ressursen vi har i bilsporten. Uten dem ville sportens utvikling stoppe opp. Blant alle disse frivillige er det noen som utmerker seg mer enn andre. De kan opptre som inspiratorer overfor andre. De kan være den nødvendige brikken som får et prosjekt fremover. Med andre ord en viktig drivaksel i et stort maskineri.

Derfor har Norges Bilsportforbund innstiftet prisen «Årets Drivaksel». Prisen, som symboliserer viktigheten av den frivillige drivkraft i sporten, skal deles ut under NBFs premieutdeling 5. desember 2015.

I denne forbindelse ønsker NBF forslag på kandidater. Det er nedsatt en egen jury som skal stå for kåringen, men juryen trenger forslag på kandidater. Husk at forslagene må være godt begrunnet.

Forlag på «Årets Drivaksel 2015» sendes til:

«Årets Drivaksel 2015»
Norges Bilsportforbund
Postboks 60, Bryn
0611 OSLO

eller til info@bilsport.no
Senest søndag 15. november 2015

Tidligere utdelinger

2005: Grete og Bengt Ruud, NMK Gardermoen
2006: Trond Madsen, NMK Bergen
2007: Jorunn og Tore Ingebretsen, KNA Varna
2008: Dag Rune Halkjelsvik, NAF Motorsport Ålesund
2009: Mona og Stein Hellem, NDRG
2010: Oddvar Moland, KNA Drammen
2011: Inge Tangen, NMK Modum & Sigdal
2012: Unni og Kjell Olav Aamodt, KNA Rudskogen
2013: Nina Rian NMK Ytre Namdal
2014: Evy Anita Hårtveit og Tom Kåre Flottorp