Årets Drivaksel 2017

 

Norges Bilsportforbund ønsker forslag på kandidater til utmerkelsen «Årets Drivaksel» som skal deles ut for 13. gang i 2017.

Alle de frivillige som stiller opp, gang etter gang, på løp etter løp er den viktigste ressursen vi har i bilsporten. Uten dem ville sportens utvikling stoppe opp. Blant alle disse frivillige er det noen som utmerker seg mer enn andre. De kan opptre som inspiratorer overfor andre. De kan være den nødvendige brikken som får et prosjekt fremover. Med andre ord en viktig drivaksel i et stort maskineri.

Derfor har Norges Bilsportforbund innstiftet prisen «Årets Drivaksel». Prisen, som symboliserer viktigheten av den frivillige drivkraft i sporten, skal deles ut under NBFs premieutdeling 1. desember 2017.

I denne forbindelse ønsker NBF forslag på kandidater. Det er nedsatt en egen jury som skal stå for kåringen, men juryen trenger forslag på kandidater. Husk at forslagene må være godt begrunnet.

Forlag på «Årets Drivaksel 2017» sendes til:

«Årets Drivaksel 2017»
Norges Bilsportforbund
Postboks 60, Bryn
0611 OSLO

eller til info@bilsport.no
Senest søndag 19. november 2017

Tidligere utdelinger

2016: Helene Rustberggard, NMK Gol
2015: Kari og Ove Stuveseth, NMK Gardermoen
2014: Evy Anita Hårtveit og Tom Kåre Flottorp, NMK Konsmo
2013: Nina Rian NMK Ytre Namdal
2012: Unni og Kjell Olav Aamodt, KNA Rudskogen
2011: Inge Tangen, NMK Modum & Sigdal
2010: Oddvar Moland, KNA Drammen
2009: Mona og Stein Hellem, NDRG
2008: Dag Rune Halkjelsvik, NAF Motorsport Ålesund
2007: Jorunn og Tore Ingebretsen, KNA Varna
2006: Trond Madsen, NMK Bergen
2005: Grete og Bengt Ruud, NMK Gardermoen