Arrangørkonferanse og kurs Offroad – Program

Sted: NBF’s kontor, Nils Hansensvei 2, 3. etg., Bryn, Oslo 

Program
Lørdag 9 april
Kl. 0900 Velkommen
Kl.0915-13.00
1. Presentasjon Offroadseksjonen og fremmøtte arrangører
2. Nyheter fra Offroadseksjonen
3. Regelendringer
4. Evnt

Kl. 1330-1800 Kurs for nye Teknisk kontrollanter og løpsledere (oppdatering for lisensierte funksjonærer samtidig)

Kurs for nye koster kr. 800,- pr person
Oppdatering koster kr. 200,- pr person

Påmeldingsfrist: 8. april kl. 15.00 til info@bilsport.no

Funksjonærer som ikke har fått tilsendt Bilsportboken og Offroadboken med sin lisens kan ta kontakt med sekretariatet hvis de ønsker denne tilsendt.