Arrangere Autoslalåm?

Bilsporten er allsidig. Det er tilbud for alle, og det er både enkelt og populært å tilby aktiviteter der man på en enkel måte kan bruke sin egen privatbil. Autoslalåm er et godt tilbud som alle klubber oppfordres til å arrangere. Store parkeringsplasser, industriområder og kartingbaner er perfekte som arenaer.

I autoslalåm skal deltagerne på kortest mulig tid manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hinder. Banen merkes opp med forskjellige kombinasjoner av plastkjegler som er plassert i henhold til autoslalåm-reglementet.
Man behøver ikke å avvikle et arrangement som en konkurranse. Mange velger å invitere til treninger, der deltagerne får kjøre løypa mange ganger i løpet av et par timer.
Tilbud om aktivitet der man kan bruke sin privatbil vil kunne gi et verdifullt tilskudd til klubben. Flere medlemmer, mer aktivitet og kanskje kan det til og med rekruttere flere frivillige og funksjonærer, eller til og med en og annen kommende fører i andre grener.

Her er en hurtig-guide vi håper inspirerer til å arrangere autoslalåm! I tillegg kan man se du se en film om hvordan det er å arrangere her:

Finn et egnet område.
Gokartbaner, store parkeringsplasser og industriområder som er asfaltbelagt er vanligst, men bilcrossbaner og islagte vann kan også være egnet for formålet.
Se paragraf 850, kap 21.7, i Spesialreglement for autoslalåm 2021.

Skaff de nødvendige tillatelser for å bruke området
Grunneier, politi, senterledelse, baneeier osv.
Se paragraf 851, kap 3, i Spesialreglement for autoslalåm 2021.

Innhent arrangørlisens fra Norges Bilsportsforbund.
Se kapittel 3 i Generelle bestemmelser i Bilsportboka.
For trening, se paragraf 851, kap 13.1, i Spesialreglement for autoslalåm 2021.

Kontakt funksjonærer
Frivillige og offisielle funksjonærer er en nødvendighet på løp.
Se Bilsportboka, Generelle bestemmelser 2021, kap. 11
For trening er det litt enklere, se paragraf 851, kap 13.2, i Spesialreglement for autoslalåm 2021.

Inviter deltagere
Spre det glade budskap om trening og løp.
For løp må man også ha tilleggsregler. Se Bilsportboka, generelle bestemmelser kap 3.5.

Sett en sikker løype
Husk å ivareta sikkerheten til både utøver og tilskuere.
Se Spesialreglement for autoslalåm 2021, paragraf 850, kapittel 21.

Avhold teknisk kontroll
En enkel teknisk kontroll, må til. Se paragraf 851, kap 10,  i Spesialreglement for autoslalåm 2021.

Start klokka, da er vi i gang. Vanskeligere er det ikke!

Virker dette spennende for din klubb?

Ta kontakt med Norges Bilsportforbund: ferdighet@bilsport.no