Autoriserte Funksjonærer 2019

Løpsledere Hastighet – LLH

Juryleder Dragrace

Jurymedlem Dragrace

Juryledere Hastighet – JLA

Jurymedlem Hastighet – JMA

Juryledere Offroad – JLOR

Juryledere rally – JLB

Jurymedlemmer rally – JMB

Løpsekretær – LS

Racekontroll – Lys

Tekniske kontrollører – TKC

Tekniske kontrollører Offroad – TKOR

Årskontrollører – TKCÅ

Årskontrollører rally – TKL

Tekniske Årskontrollører Racing-TKR

Instruktører BC-RC-CK-INCR

Tekniske årskontrollanter Dragrace

Tekniske kontrollanter Dragrace

Instruktør og treningsansvarlig 2019