Autoriserte Funksjonærer 2020

Karting:_Instruktører_INFK og Treningsansvarlige_TRFK

Offroad_Biltrial_Juryledere 2020

Offroad_Biltrial_Jurymedlemmer 2020

Rally – Tekniske kontrollører (TKL) 2020

Rallycross-Bilcross-Crosskart TKCÅ pr 13012020

2019 Godkjente Tekniske kontrollører.

Alle funksjonærer må betale lisensen for 2020 før de tar på seg oppgaver.

Tekniske Årskontrollører Racing-TKR

Årskontrollører bilcross, rallycross, crosskart- TKCÅ

Tekniske kontrollører bilcross, rallycross, crosskart – TKC

Tekniske årskontrollanter Dragrace

Årskontrollører rally – TKL

TKOR_teknisk_Offroad

Tekniske kontrollører Offroad – TKOR