Gode idrettsanlegg

Her vil du finne underlag for hvordan du bygger og finansierer baneanlegg

http://www.godeidrettsanlegg.no/

Sjekk ut disse sider

Side Type Sidevisninger
Bilsportanlegg Anleggsside 66
Gokartbane Anleggsside 232
Eksempel på mulighetsstudie og forprosjekt for anleggsprosjekt Verktøy 78
Forskrift om motorsport på lukket bane Verktøy 30

Nyttige (generelle) sider på godeidrettsanlegg.no

Side Beskrivelse av hva du finner her Nettsideadresse
Hvordan bruke godeidrettsanlegg.no? Trenger du hjelp med å finne frem på godeidrettsanlegg.no? Her kan du se en video som forklarer hvordan du bruker nettsiden vår, eller lese deg til det. Trenger du mer hjelp, kan du ta kontakt via e-post. https://www.godeidrettsanlegg.no/verktoy/hvordan-bruke-godeidrettsanleggno
Finansiering og spillemidler Finansiering av idrettsanlegg er ofte en vanskelig prosess, og kan ta tid å få gjennomført på riktig måte. Det er viktig at man planlegger godt slik at man får utbytte av de statlige støtteordningene. For de fleste typer av idretts- og nærmiljøanlegg kan man søke om tilskudd fra spillemidlene. https://www.godeidrettsanlegg.no/tema/finansiering-og-spillemidler
Hvordan realisere anleggsdrømmen? Hvordan skal dere realisere drømmen om et nytt idretts- eller nærmiljøanlegg? Her har vi samlet tips for deg som trenger hjelp med å starte opp prosjektet. https://www.godeidrettsanlegg.no/tema/hvordan-realisere-anleggsdrommen
Miljø og idrett På denne siden finner du idrettens miljømål, lover og forskrifter, et utvalg av forbildeanlegg med miljøfokus, og nyttige verktøy som kan benyttes for å ivareta miljøet, ved planlegging og bygging av idretts- eller nærmiljøanlegget. https://www.godeidrettsanlegg.no/tema/miljo-og-idrett
Kommunale og politiske prosesser for idretts- og nærmiljøanlegg Byråkratiske prosesser kan være en utfordring som gjør det vanskelig å realisere anleggsdrømmen. Dette verktøyet gir en kort innføring i en kommunes planprosess for idretts- og nærmiljøanlegg og viser hvilke politiske prosesser og samarbeid som er nøkkelen til å skaffe tomt og økonomisk støtte til ditt prosjekt. Verktøyet tar utgangspunkt i et idrettslags perspektiv. Vi gjør oppmerksom på at arbeidet kan se ulikt ut i forskjellige kommuner, men håper at dette verktøyet likevel kan være nyttig. https://www.godeidrettsanlegg.no/verktoy/kommunale-og-politiske-prosesser-idretts-og-naermiljoanlegg
Bærekraftige idrettsanlegg Klima- og miljøhensyn er blitt en del av samfunnsansvaret vi alle må ta. I Norge stilles det blant annet krav til hvor energieffektive byggene våre skal være, og hvilke oppvarmingsløsninger vi kan benytte oss av. Hvordan kan vi bruke minst mulig energi? Hvilke løsninger har minst klimagassutslipp? Hvordan bygger vi bærekraftig? I dette verktøyet ser vi på miljø- og klimaaspekter for idretts- og nærmiljøanlegg. https://www.godeidrettsanlegg.no/verktoy/baerekraftige-idrettsanlegg
Eksempel på mulighetsstudie og forprosjekt for anleggsprosjekt Norges Motorsportforbund har delt med seg av noen sentrale dokumenter i et anleggsprosjekt de er del av. Her finner du mulighetsstudie, inklusive behovsvurdering og lokaliseringsvalg, og forprosjektrapport for et planlagt regionalt motorsportprosjekt: Telemark Ring. https://www.godeidrettsanlegg.no/verktoy/eksempel-pa-mulighetsstudie-og-forprosjekt-anleggsprosjekt