Filming og fotografering av barn

Generelt om filming av barn:

  • Det er ikke tillatt å filme, fotografere og dele innhold av barn under 18 år i sosiale medier og andre digitale kanaler uten samtykke fra både utøver og foresatt. 
  • Arrangører av stevner for barn under 18 år oppfordres til å ha god informasjon om det generelle forbudet for filming av barn. 

Almenn interesse:

  • NBF mener at Norgesmesterskap og Norgescup er bilsport på høyt nivå og har en allmenn interesse, og tillater på dette nivået unntak fra generell regel under følgende forutsetninger:
  1. Det er kjøring på banen hvor utøverne ikledd hjelm og kjøreutstyr sittende i sine kjøretøy som er fokus. 
  2. Dersom det filmes fra aktiviteten på banen skal utøvere informeres om dette på forhånd. Utøvere har rett til å vite hvor det filmes. 
  3. Det respekteres dersom utøvere melder at de ønsker å reservere seg fra dette.
  • For stevner som strengt tatt ikke regnes som høyt nivå, kan det allikevel strømmes etter konkret interesseavveining. Det er arrangør som selv må foreta denne interesseavveiningen og sette seg inn i det ansvar de har ved slike anledninger.
    Se Datatilsynets veileder for filming av barn.
  • Strømming er et fenomen i rask utvikling, og dersom det rettslige handlingsrommet for strømming endres, vil dagens retningslinjer kunne revideres på nytt. NBF vil følge nøye med på utviklingen og Datatilsynets veileder for eventuelle endringer. 

Informasjon:

 

Nedlastning av materiell:

Plakat og BannerSosiale Medier
Plakat A2Facebook
Banner 200x100cmInstagram stående
Instagram stående