Funksjonærinstrukser

§ 102 definerer Offisielle funksjonærer og Vedlegg F til denne beskriver de forskjellige funksjonærer på et løp, med rolle og ansvar. Se her