Engangslisenser

For å få utstedt engangslisens kan ikke førerretten være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren, Generelle bestemmelser Art. 9.1.4. Det kan heller ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Generelle bestemmelser Art. 9.6.4.

ENGANGSLISENS SPRINTRALLY

Sprintrally (kun kartleser) utstedes av NBF sekretariat etter søknad      kr. 300,-

ENGANGS FØRERLISENS/KARTLESER FOR LØP ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND

Utstedes av arrangør: Kr. 300,-

Løpslisens kan utstedes for:
Bilcross (gjelder ikke junior)
Bil-O/Challenge
Biltrial inkl. fører og vogn
Crosskart (gjelder ikke junior)
Offroad Challenge inkl. fører og vogn
Street Legal inkl. fører og vogn (gjelder kun ET 7.70)
Terrengtouring  inkl. fører og vogn
Veteranløp inkl. fører og vogn

Fører som kjører med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres. For løp som ikke er NM eller NC gjøres det unntak for Økonomiløp, Autoslalåm, Street legal, Terrengtouring og Bil-O / Challenge. Unntaket gjelder også for rene klubbløp der kun klubbens medlemmer deltar.

Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp.
Løpet må være arrangert i henhold til NBF`s reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende løp.
Lisensen består av to deler. Den ene beholder klubben, føreren får den andre før løpet begynner.

ENGANGS FØRERLISENS/LEDSAGERLISENS FOR AUTOSLALÅM-LØP ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND

Utstedes av arrangør: Kr. 150,-

Løpslisens kan utstedes for:
Autoslalåm

Fører som kjører med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres. For løp som ikke er NM eller NC gjøres det unntak for Økononiløp, Autoslalåm, Street legal, Terrengtouring og Bil O / Challenge. Unntaket gjelder også for rene klubbløp der kun klubbens medlemmer deltar.

Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp.
Løpet må være arrangert i henhold til NBF`s reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører/ledsager er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende løp.
Lisensen består av to deler. Den ene beholder klubben, føreren/ledsageren får den andre før løpet begynner.

ENGANGSLISENS FOR PASSASJER UNDER LØP ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND

Utstedes av arrangør: Kr. 150,-

Passasjer lisens kan utstedes til:
Biltrial
Terrengtouring
Rallysprint
Offroad Challenge
Ledsager autoslalåm
Street Legal

Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp.
Løpet må være arrangert i henhold til NBF`s reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Passasjer er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende ett løp.
Lisensen består av to deler. Den ene beholder klubben, påsitter får den andre før løpet begynner.

ENGANGSLISENSER FOR TRENING ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND

Utstedes av arrangør: Kr. 100,-

Treningslisens kan utstedes for:
Autoslalåm
Bilcross
Bil-O/Challenge
Biltrial inkl. fører og vogn
Biltrial passasjer
Crosskart
Drifting inkl. fører og vogn
Drifting passasjer
Formel K (inkl.fører og vogn. gjelder ikke supertrening.)
Offroad Challenge inkl. fører og vogn
Offroad Challenge passasjer
Terrengtouring inkl. fører og vogn
Terrengtouring passasjer

Passasjer i andre bilsportgrener, med teknisk godkjent bil.
Samme krav om personlig utstyr gjelder for passasjer som til fører i gjeldende bilsportgren.
Ved fører og passasjer i en og samme bil, må begge løse HVER sin lisens.
Lisensen skal være datert, og kun gyldig i en trening.
Treningen må være arrangert i henhold til NBF`s reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldene trening.
Lisensen består av to deler. Den ene beholder klubben, føreren får den andre før treningen begynner.