Engangslisenser

Kjøp enganglisens digitalt

For å få utstedt engangslisens kan ikke førerretten for førerkortfri motorvogn være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren, Generelle bestemmelser Art. 12.2.2 e. Det kan heller ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Generelle bestemmelser Art. 9.6.3.

ENGANGS FØRERLISENS/KARTLESER FOR LØP ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND

Kr. 420,-

Løpslisens kan utstedes for:
Bilcross (gjelder ikke junior)
Regularity
Biltrial inkl. fører og vogn
Crosskart (gjelder ikke junior)
Crosskart Sprint (gjelder ikke junior)
Offroad Challenge inkl. fører og vogn
Sprintrally kartleser
Street Legal inkl. fører og vogn (gjelder kun ET 7.70)
Terrengtouring
Terrengtouring  inkl. fører og vogn
Veteranløp inkl. fører og vogn

Kr. 220,-

Løpslisens kan utstedes for:

Autoslalåm
Autoslalåm ledsager
Forenkla konkurranseformer

Fører som kjører med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres. For løp som ikke er NM eller NC gjøres det unntak for Økonomiløp, Autoslalåm, Street legal, Terrengtouring og Regularity. Unntaket gjelder også for rene klubbløp der kun klubbens medlemmer deltar.

Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp.
Løpet må være arrangert i henhold til NBF`s reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende løp.
Lisensen består av to deler. Den ene beholder klubben, føreren får den andre før løpet begynner.

ENGANGS FØRERLISENS/LEDSAGERLISENS FOR AUTOSLALÅM-LØP ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND

Utstedes av arrangør: Kr. 220,-

Løpslisens kan utstedes for:
Autoslalåm

Fører som kjører med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres. For løp som ikke er NM eller NC gjøres det unntak for  Autoslalåm, Street legal, Terrengtouring og Bil O / Challenge. Unntaket gjelder også for rene klubbløp der kun klubbens medlemmer deltar.

Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp.
Løpet må være arrangert i henhold til NBF`s reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører/ledsager er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende løp.
Lisensen består av to deler. Den ene beholder klubben, føreren/ledsageren får den andre før løpet begynner.

ENGANGSLISENS FOR PASSASJER UNDER LØP ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND

Utstedes av arrangør.

Passasjer lisens kan utstedes til:
Biltrial 320kr
Terrengtouring 320kr
Offroad Challenge 100kr
Ledsager autoslalåm 100kr
Street Legal 320kr

Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp.
Løpet må være arrangert i henhold til NBF`s reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Passasjer er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende ett løp.
Lisensen består av to deler. Den ene beholder klubben, påsitter får den andre før løpet begynner.

ENGANGSLISENSER FOR TRENING ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND

Kr. 100,-

Treningslisens kan utstedes for:
Autoslalåm
Autoslalåm passasjer
Bilcross
Bilcross Jr.
Biltrial inkl. fører og vogn
Biltrial passasjer
Challenge
Crosskart
Drifting inkl. fører og vogn
Drifting passasjer
Karting (inkl.fører og vogn. gjelder ikke supertrening.)
Motokahna
Offroad Challenge inkl. fører og vogn
Offroad Challenge passasjer
Rally passasjer
Street Legal
Terrengtouring inkl. fører og vogn
Terrengtouring passasjer
Veteran

Passasjer i andre bilsportgrener, med teknisk godkjent bil.
Samme krav om personlig utstyr gjelder for passasjer som til fører i gjeldende bilsportgren.
Ved fører og passasjer i en og samme bil, må begge løse HVER sin lisens.
Lisensen skal være datert, og kun gyldig i en trening.
Treningen må være arrangert i henhold til NBF`s reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldene trening.