Medisinsk

Alle arrangører skal ha en medisinsk perm til bruk for det medisinske personellet. Permen skal inneholde følgende dokumenter:

 Instruks for stevnets medisinsk ansvarlige
 Gjeldende reglement for medisinsk tjeneste
 Attestasjon vedrørende medisinsk kompetanse-nivå
 Medisinsk skaderapport
 If Skademelding

Instruks for medisinsk ansvarlig

Attestasjon vedrørende medisinsk kompetanse (oppdatert august 2021)

2021-Medisinsk-rapport

2021-Medisinsk-rapport

 

If skademelding
Skadeskjema If må brukes av utøvere som skal søke dekning av behandlingsutgifter og eventuelt erstatning etter skade. Skjemaet må medbringes behandlende lege.

Ambulansekrav beskrevet i §266 kan erstattes av sykestue, se pkt D i §266. Det må da søkes å få godkjent sykestuen på følgende skjema:

Søknad om sykestue