Medisinsk

Alle arrangører skal ha en medisinsk perm til bruk for det medisinske personellet. Permen skal inneholde følgende dokumenter:

 Instruks for stevnets medisinsk ansvarlige
 Gjeldende reglement for medisinsk tjeneste
 Attestasjon vedrørende medisinsk kompetanse-nivå
 Medisinsk skaderapport
 If Skademelding

Instruks for medisinsk ansvarlig

Attestasjon vedrørende medisinsk kompetanse

Medisinsk skaderapport (pdf)

Medisinsk skaderapport (excel)

If skademelding
Skadeskjema If må brukes av utøvere som skal søke dekning av behandlingsutgifter og eventuelt erstatning etter skade. Skjemaet må medbringes behandlende lege.

Ambulansekrav beskrevet i §266 kan erstattes av sykestue, se pkt D i §266. Det må da søkes å få godkjent sykestuen på følgende skjema:

Søknad om sykestue