Etter løpet

LØPSDAGEN

 • Sørg for at det er satt ned en ryddegruppe.
 • Denne kan så snart som mulig etter at siste bil er i mål starte arbeidet, bl.a. med søppelplukking på publikumsplasser.
 • Hovedansvarlig (hovedfunksjonær) bør ha ansvar for at rydding blir gjort på dennes ansvarsområde.

Husk å takke dere selv og andre som har hjulpet til med forhåpentligvis et vel gjennomført løp.

DE NÆRMESTE DAGENE ETTER LØPET

 • Fyll ut tilsendte forsikringsskjema og send til NBF. Dere vil motta faktura som må betales innen fristen.
 • Regn ut billettinntektene, fyll ut tilstendte skjema for dette og send skjema til NBF. Faktura vil bli tilsendt fra NBF
 • Gjør opp regnskap for løpet. Bør være klart til evalueringsmøtet (se eget punkt)

 

EVALUERING

 •  Etter et arrangement er det viktig at sportskomitèen innkaller hovedfunksjonærene til et evalueringsmøte.
 • Møtet bør avholdes etter at kontrollrapporten fra juryen er mottatt.
 • Evalueringsmøte må ha en positiv undertone. Det er viktig å fokusere på det positive og å ha som mål å gjøre ting ennå bedre neste gang. Husk: Det er alltid rom for forbedringer.
 • Gjennomgå alle punkter i rapporten fra juryen. Det er viktig å se på det som fremkommer der som et nyttig verktøy som sier dere hva dere eventuelt kan gjøre annerledes ved neste arrangement. Rapporten må ikke oppfattes som negativ kritikk. Bruk den konstruktivt!
 • Bruk også eget evalueringsskjema som du finner på Arrangørportalen under skjemaer og hjelpemidler
 • Fokuser først på det positive, deretter på hva som kan gjøres annerledes eller bedre. Bruk karakterene Bra / Bør bedres

Når dere starter planleggingen av neste arrangement tar dere frem dette og bruker de erfaringene dere gjorde den gangen.