Førermøte

Holdes av løpsleder i god tid før første start. Husk å legge inn tid i tilfelle dere får besøk av Antidoping Norge med alkokontroll. Les mer om dette under Ren Bilsport (som finnes under fanen Om Norsk Bilsport på bilsport.no)

 

 1. Ønske velkommen
 2. Presentere:
 • Løpsleder
 • Assisterende løpsleder
 • Løpssekretær
 • Teknisk sjef
 • Juryleder
 • Jurymedlemmer
 • Starter
 • Lege / sanitet
 • Faktadommere
 • Baneobservatører
 1. Opprop (noen ganger krever løpsleder kvittering fra førerne for å sjekke at de har vært til stede på førermøtet)
 2. Tilleggsregler – evt. kommentarer, endringer
 3. Flaggbruk / Lys
 4. Eventuelle kommentarer fra juryleder
 5. Gjør oppmerksom på hvor den offisielle oppslagstavla er
 6. Be om at alle må følge det oppsatte tidsskjema
 7. Gjør oppmerksom på hvor ambulansen er parkert
 8. Vis førerne hvor parc fermè er
 9. Eventuelle spørsmål?
 10. Ønske lykke til med fin kjøring