Gjennomføring av løpet

Her vil det vise seg hvor godt arbeide dere har gjort på forhånd!

Alle skal i god tid før løpet vite hva de skal gjøre, men løpslederen må allikevel sjekke at alt og alle er på plass før løpet starter.

Gjør minst mulig endringer i de oppsatte planer underveis. Det er alltid noen som ønsker å endre på de oppsatte planene, og de har alltid sine gode grunner.

Gjør ikke flere endringer enn de som er absolutt nødvendige. Endringer skaper alltid forvirring og uro i arrangementet.

Løpslederen bør sette opp sin egen tidsplan, med innlagte sjekkpunkter i god tid før de forskjellige aktivitetene skal foregå. Derved kan han/hun sikre at alle funksjonærene er på plass til rett tid og kan utføre sine oppgaver.

Løpslederen er dirigenten som skal styre og lede funksjonærene gjennom arrangementet, og han må derfor ha direkte kontakt med både juryen og hovedfunksjonærene.

Løpslederen bør også ha korte møter med de andre hovedfunksjonærene før løpet slik at alle vet hva som skal foregå, og kjenner sine oppgaver.

Løpslederen bør delegere noen av sine oppgaver til sin assistent for selv å kunne konsentrere seg om de oppgaver han mener er viktigst.

HUSK – Assisterende løpsleder skal kunne overta alle løpsleders oppgaver på kort varsel. I visse tilfeller mens løpet pågår. Derfor må hun/han delta i all planlegging sammen med løpslederen.

Det er viktig at arrangørene utdanner sine egne løpsledere, slik at de uten for lang reisevei kan delta i hele planleggingen av løpet.