Jury og jurysekretær

JURYEN

 • Juryleder blir oppnevnt av NBF. Arrangør må skaffe to jurymedlemmer. Så langt det er mulig bør ikke disse være fra arrangørklubb. NBF kan oppnevne jurymedlem(-er) i tillegg til juryleder.
 • Ta tidlig kontakt med oppnevnt jury for avtaler om evt. overnatting, reise osv.
 • Send tilleggsregler og annen viktig dokumentasjon til juryen så fort dette er klart.
 • Juryen skal ha til rådighet et rent og ryddig rom med bord og stoler, der de uforstyrret kan foreta intervjuer og diskutere hendinger under løpets gang, samt behandle eventuelle protester.
 • Arrangør må stille med en jurysekretær til jurymøtene. Møteplan for de respektive løp bør brukes. (se skjemaer – hjelpemidler)
 • De skal alltid ha direkte kommunikasjon med løpsleder.
 • Ved fremmøte skal jurymedlemmene ha utdelt baneprotokollen
 • Sørg for at juryen får mat og drikke. Mineralvann og kaffe bør være tilgjengelig under hele stevnet.
 • Be om kontonummer når jury leverer sine reiseregninger slik at dette kan settes inn på konto i etterkant. På den måte slipper man å betale ut penger osv mens det ennå er hektisk aktivitet.

TIPS

 • Et fruktfat på juryrommet og i sekretariatet er både godt og dekorativt, samtidig som du har noe å ”by” deltagerne som må på besøk disse stedene. Det setter de pris på.

JURYSEKRETÆR

Løpssekretæren er også sekretær for juryen.

Denne oppgaven kan gjerne delegeres til en annen sekretær.

Dersom løpssekretæren velger å delta på jurymøtene selv, må det være personer til stede i sekretariatet som kan ivareta de oppgaver som er der.

Fremlegges for juryen på det første jurymøtet:

 • Endelig deltagerliste justert etter at innsjekken er avsluttet.
 • Liste over de som ikke har møtt
 • Avbud fra påmeldte
 • Debutantkort
 • Baneprotokollen (hvis ikke den er lagt inn på juryrommet på forhånd)

Møteplan for de enkelte grener brukes der dette finnes.