Kiosk og bespisning

  • God tilgang på utsalgssteder gir gode inntekter for klubben. Opprett en egen kioskgruppe som har ansvar for innkjøp og salg.
  • Avhengig av tidspunkt på året og størrelsen på løpet må det vurderes hva man skal selge, f.eks. oppretting av egne grillutsalg.
  • Undersøk i nærmiljøet hvorvidt det mulig å skaffe gode levering- / innkjøpsavtaler for det som trengs.
  • Sørg for å kjøpe inn nok salgsvarer. (se tips nedenfor)
  • Be medlemmene i klubben ta med f.eks. to liter med vaffelrøre hver som et bidrag til kiosken (en form for dugnad dette og).
  • Tilpass antall utsalgssteder etter størrelsen på løpet. Lange køer gjør at folk vegrer seg for å gå i kiosken.
  • Sørg for nok mat til funksjonærer og at denne er klar til de planlagte pausene. Dette må planlegges/organiseres med løpsledelse.
  • Det er viktig at kioskpersonalet rydder og vasker kiosken etter at denne er stengt. Dersom det har vært andre utsalgssteder; husk at disse også som regel må pakkes sammen / ryddes bort.

Ikke forlat kiosken med en gang den er stengt i den tro at noen andre rydder. Sportskomiteen har som regel mer enn nok å gjøre allikevel.

TIPS!

Husk at løpet på langt nær er slutt selv om man har kommet til finalene. Etter finalene skal deltakerne vente på premieutdeling og kanskje anbudsrundsrunder, som kan ta lang tid (spesielt ved store løp og mange anbud). Tenk derfor på at det er viktig å ha mat og drikke til salgs for disse. Mange har da tid til nettopp dette og det kan bli en lang og usunn ventetid hvis kioskene er tomme for dette.

Samordne slik at i det minste en kiosk i nærheten av depot (eller der hvor premieutdeling/anbud skal foregå) er åpen.

 Varm brus og kalde pølser er ikke gode salgselementer J