Nattevakt

Arrangør må utarbeide en instruks for hvordan nattevakten skal utføre sine oppgaver, vi nevner her en del momenter som bør tas med i en slik instruks

 

Eksempel på instruks for nattvakt.

 

 • Krav til vakt
  • Alder minimum 18 år
  • Kunnskap om å bruke slukningsmidler

 

 • Krav til utstyr/verktøy vakten bør ha
  • Mobiltelefon
  • Nummer til brann/politi/ambulanse/løpsledelsen
  • Mulighet til å varsle personer i depotet med f.eks. horn/trykkluftsirene
  • Lett oversikt og tilgang til slukningsmidler
  • Start og slutt av vaktperioden

 

 • Krav til patruljering
  • Hvor ofte bør det være kontrollrunder

 

 • Kontroll av:
  • Er oppslagstavlen oppdatert med navn og nummer
  • Er oppsamlingsplass merket
  • Er slukkeutstyret plassert og i orden