Premiering og anbud

PREMIERING

  • Sørg i god tid for innkjøp av premier
  • Alle finalister bør premieres. Dersom ekstrafinaler blir satt opp etter at tilleggsreglene er lagt ut / premier allerede er innkjøpt opplyses det om at det ikke er premie til disse, evt alternative premie vurderes.
  • ”Champagne” er alltid populært til premiepallen. Vurder også evt. blomster eller krans til denne.
  • Husk at anbudsgebyr (maks kr. 500,-) skal deles ut til de 10 beste i de respektive klassene.
  • Premieutdelingen bør skje snarest mulig etter at protesttiden på resultatlisten er ute.

ANBUD BILCROSS

  • Vent med å lese opp hvilke biler det er bud på til etter premieutdelingen. På denne måten får man flest mulig tilstede for å ære alle premievinnere.
  • Vurder rekkefølgen på anbud. Kanskje kan man ta juniorklassen først. (disse har som regel høyere startnummer og blir dermed tatt sent, men slik må det nødvendigvis ikke være)