Protester og Appeller

Protester

Sekretariatet kan få henvendelser fra førere eller anmeldere som ønsker å legg inn en protest på en juryavgjørelse eller en resultatliste. Da er det fint å vite hvor man skal sende dem og hvordan de skal gå frem: Generelle bestemmelser – De rosa sidene i Bilsportboken gir retningslinjene:

 • Art 13 Rett til å protestere
 • Art. 13.2 Fremlegging av protest
 • Art. 13.4 Tidsfrister. Her forstår du hvorfor det er så viktig å skrive klokkeslett på de resultatlistene som henges opp på den offisielle oppslagstavla.
 • Art. 15. Appellrett/-prosedyre
 • Kopier opp skjema for protest og varsel om appell (Arrangørportal – Skjemaer og hjelpemidler) og gi til de som ønsker å legge inn protest/appell. På denne måten slipper man kanskje protester på servietter osv.

Eksempel på en protest:

Med dette legger jeg inn protest på start nr. 41 Per Bilsport Bilcross senior, for usportslig kjøring i 1. innledende heat.
Han skiftet spor gjentatte ganger for å hindre meg i å kjøre forbi ham under hele heatet. I siste sving før mål hadde jeg halve bilen min foran ham, men han svingte over mot meg slik at jeg ble presset ut av banen. Jeg mistet 2 plasser på dette. Start nr. 17, Hans Olsen, lå bak oss da dette skjedde, og kan bekrefte min forklaring. Min far har filmet hendelsen.

Sted: Bryn                                            Dato: 17/8-2007
Med hilsen start nr. 41 Per Bilsport 

Protestgebyr mottatt:

Eventuelt tillegg ved teknisk protest:

 Løpsleders underskrift kl. 14.00

PROSEDYRER PROTEST – APPELL

 1.  Anmelder (fører) kan levere protest.
 1. Skriftlig med gebyr til Løpsleder
 1. Løpsleder leverer protesten til Juryen
 1. Juryen innkaller til møte for behandling snarest
 1. Juryen foretar nødvendige avhør
 1. Juryen meddeler protestanten sin beslutning + oppslag
 1. Juryen orienterer om rett til appell
 1. Appell meddeles Juryen skriftlig innen 1 time (gebyr må betales innen 96 timer etter underretning om appell er levert)
 1. Skriftlig appell til NBF innen 96 timer

Appellen behandles av NBFs Appelldomstol