Reklame, publikum og media

PUBLIKUM

 • Reklamere rikelig for løpet i områdene rundt banen
 • Kontakte lokalpressen, lokalradio og lokal-TV og forsøk å få de til å reklamere for løpet i forkant.
 • Annonsere i lokalavisene, bladet Racing og på diverse internettsider for løpet. Viktig med god informasjon på egne internettsider så tidlig som mulig.
 • Sett opp nok personell ved inngang/innkjørsel til salg av inngangsbilletter
 • Sørg for parkeringsvakter og planlegg parkeringmulighetene
 • Informerer de som har ansvar for inngang om NBF’s offisielle kort som gjelder som fri inngang.
 • Sørg for publikumsvakter som påser at publikum oppholder seg på plasser som er satt av til dette, kan ta uroligheter hvis dette oppstår

MEDIA

 • Ved større løp kan det lønne seg å oppnevne en mediaansvarlig
 • Informer lokalpresse, lokal-radio, lokal-TV om løpet og forsøk å få de til å komme / dekke løpet
 • Dersom media er tilstede er det viktig at disse får all nødvendig informasjon, tips om spesielle informasjon, hjelp til sikre fotograferingsplasser, resultatlister osv.
 • Gi gjerne servering til journalistene. Dette gjør at de føler seg velkommen og ivaretatt (og da kanskje kommer igjen)
 • Dersom fotografer / journalister skal på indre bane skal disse utstyres med gule vester og informeres om de sikkerhetsregler som finnes.
 • Så snart som mulig etter løpet bør klubben sørge for resultatlister på egne nettsider. Ved statusløp skal resultater sendes NBF snarest.
 • Send gjerne pressemelding etter løpet

 

TIPS 1!
Mange journalister har ofte mange arrangementer de skal dekke i løpet av en helg og rekker kanskje ikke å dekke hele løpet. Kanskje ønsker de bare å være tilstede under finalene. At et realistisk tidskjema er satt opp og blir fulgt kan være en faktor for å få de til å komme (evt komme tilbake neste gang).

TIPS 2!
Husk at vi får ikke mer omtale enn det vi legger opp til selv. I stedet for å irritere seg over at ingen skriver om vårt arrangement kan vi ihvertfall gjøre det som er mulig for at det skal bli gjort.

UNDERHOLDNING

Tenk på mulighetene for underholdning av publikum før konkurransen, i pauser osv.