Speaker

  • Sørg i god tid for avtale med speaker til løpet
  • Dette gjelder også dersom det kreves egne folk til forberedelse og drifting av lydanlegg.
  • Lydanlegg bør ha tilstrekkelig effekt sånn at den kan høres rundt hele banen og i depot.
  • Det er fint om det kan spilles musikk i pausene.
  • Sørg for at speaker får tilgang på alt relevant materiale når det gjelder startlister og gjennomføringen av løpet.
  • Sørg for at speaker har tilgjengelig informasjon som kan brukes som ”mellomsnakk” når pauser oppstår. Det kan være informasjon om klubben, som grener og planlagte aktiviteter, sponsorer og gode hjelpere til løpet eller annet som er av allmenn interesse.
  • Sørg for god tilførsel av resultater og startlister underveis i løpet til speaker.

VIKTIG Å GJØRE SPEAKER OPPMERKSOM PÅ:

Speaker skal ikke på noe tidspunkt gjøre forsøk på å dømme eller indikere reaksjoner på situasjoner på banen, men kun referere det som skjer på banen og evt. opplyse om avgjørelser i etterkant.