Start

 • For å kunne gjennomføre konkurransen uten altfor lange pauser mellom heatene kreves det at framtrekking til startplata foregår smidig og med gode rutiner.
 • Gi beskjed på førermøte at førere selv må sørge for å være tilstede til riktig heat
 • Demonstrere startmetoden på førermøtet
 • I depot / innkjøring til start bør det finnes tavle som viser hvilket heat som skal stille til start
 • Etterstreb å fylle opp heat og på slutten fordel førerne slik at kjøringen foregår med mest mulig jevnt antall i heatene
 • For trekking av startspor må det finnes kort/plater med startsporenes nummer. For å kunne stille opp flere heat er det hensiktsmessig at disse finnes i f.eks. forskjellige fargeserier.
 • Man kan også publisere startliste uten heatinndeling hvor heatene blir fyllt opp fortløpende og startspor blir tildelt i den rekkefølge de står i startlisten. Dette må i så fall beskrives i tilleggsreglene.
 • I finaler skal den fører med mest poeng velge startsport først, deretter andremann osv.
 • Husk at førere med lik poengsum i finalene skal trekke om rekkefølgen til å velge startspor
 • Kortet plasseres på frontruten for at bilene skal kunne plasseres i riktig spor
 • På startplaten bør det finnes en funksjonær pr. bil. Denne skal sørge for at bilen står riktig på startstrek og at førerens utstyr er i orden.
 • I finalene skal vinner av en finale gis 5 min før han må stille til start.
 • Husk at det kan hende at en bil skal kjøre to finaler etter rett hverandre (flere klasser i bilcross). Disse må nødvendigvis få litt tid på seg.
 • Når klarsignal gis fra løpsleder gir starter tydelig tegn til førerne om at det er klart til start og fra dette tidspunkt er førerne under starters kommando
 • Faktadommer dømmer tyvstart. Advarsel om dette skal tydelig vises den det gjelder. Brukes andre straffer enn advarsel skal dette beskrives i tilleggsreglene (f.eks. flytting et startspor bak m.m.)
 • Sørg for at funksjonærer på startplata har gule vester og at disse er trygt plassert når starten går. Personer som ikke har en funksjon på startplata har ikke noe der å gjøre!