Tilleggsregler og Tidsskjema

Tilleggsregler

Art. 3.5 Tilleggsregler og deres innhold

Tilleggsreglene får aldri stride mot ISR, NSR eller spesialreglement for den bilsportgren det gjelder.

  • De kan være strengere, men ikke lempeligere

Art. 3.6 Endring av tilleggsreglene 

Tilleggsreglene kan i utgangspunktet ikke endres etter det tidspunkt anmeldelser til konkurransen kan mottas, men det er tre unntak:

  • Jurybeslutning som følge av ”force majeure” (uforutsette hendelser)
  • Jurybeslutninger av sikkerhetsgrunner
  • Et enstemmig førermøte

Det er Sportskomitèens oppgave å lage tilleggsreglene, ofte er det sekretæren eller løpsleder som gjør det, eller de samarbeider om å lage dem.

Gjør tilleggsreglene lette å lese ved å bruke naturlig oppdeling. Bruk ”luft” mellom avsnittene. Dere får kanskje en side ekstra, men mottageren forstår i alle fall hva dere vil formidle.

Det anbefales å legge ut tilleggsreglene på Internett der det er naturlig at de aktuelle deltagerne finner dem, og på klubbens egen hjemmeside.

Tidsskjema

 

Utarbeid alltid et tidsskjema for det aktuelle løpet.

Tidsskjemaet må være realistisk, slik at det lar seg gjøre å gjennomføre.

Legg gjerne inn korte pauser, da er det mulig å komme à jour igjen om man skulle komme på etterskudd.

Husk å ta hensyn til inn- og utkjøring på banen, samt eventuell bergning ved beregning av hvor mye tid som medgår til et heat.

Husk å ta hensyn til sekretariatet/tidtaker, slik at de har tid til å utarbeide og distribuere resultatlister og heatoppsett.

Ta også hensyn til de øvrige funksjonærene ved å legge inn spisepauser.