Jury

Sjekkliste for jurybehandling av protester m.m. (oppdatert mars 2024)

Sjekkliste for sikkerhetskontroll Alkohol (oppdatert 2023)

Ny kontrollrapport 2024

Det er utarbeidet en ny kontrollrapport som skal kunne brukes i mange grener. Dette er en test for 2024.
Bruk gjerne denne og den gamle (nedenfor) slik at vi kan få erfaringer av hvem som er best.

Ny-kontrollrapport-2024-2

Kontrollrapport Forenklede Konkurranseformer
Kontrollrapport FKF PDF skjema