Suspensjonsliste

Dom nr
Utøver
Klubb
Forseelse
Dom
Utløper
116Bjørn DjupeslandAgder MotorsportGB 12.2.1, punktene c) og f)6 mnd ubetinget12.12.2023