Suspensjonsliste

Dom nr
Utøver
Klubb
Forseelse
Dom
Utløper
Appell nr. 287Ole Hensry SteinsholtNMK GrenlandBrudd på §§ 240 og 270Suspensjon11. oktober 2021
DU dom nr. 112 Trond Simen LarsenNMK KonsmoBrudd på §§ 240 og 270Suspensjon9. november 2021