Suspensjonsliste

Dom nr
Utøver
Klubb
Forseelse
Dom
Utløper
113Tor Ivar HenriksenNMK HamarGB 12.1.1 underpunktene d), f) og l)2 år hvorav 1 år betinget.09.11.2023
293Emil RosendalNMK SolørBrudd på Racing GT4 reglementBetinget suspensjon30.09.2023
293Kai RosendalNMK SolørBrudd på Racing GT4 reglement6 mnd ubetinget30.03.2023
116Bjørn DjupeslandAgder MotorsportGB 12.2.1, punktene c) og f)6 mnd ubetinget12.12.2023