Suspensjonsliste

Dom nr
Utøver
Klubb
Forseelse
Dom
Utløper
113Tor Ivar HenriksenNMK HamarGB 12.1.1 underpunktene d), f) og l)2 år hvorav 1 år betinget.09.11.2023