Suspensjonsliste

Dom nr
Utøver
Klubb
Forseelse
Dom
Utløper
Appell nr. 287Ole Hensry SteinsholtNMK GrenlandBrudd på §§ 240 og 270Suspensjon11. oktober 2021