Tilskuddsordninger

Norsk Bilsport har for 2020 fått to millioner kroner av spillemidlene som kan brukes til utstyr knyttet til sikkerhet ved våre baneanlegg i inneværende år.

Det presiseres at tilskuddet gis til utstyr og det blir ikke tatt hensyn til dugnader eller gaver i søknadsgrunnlaget.

Her vil du finne Veiledning for søknad om tilskudd . Sende inn søknadskjema hvis det er noe du er usikker på se vårt Eksempel skjema


Det kan søkes om tilskudd til følgende utstyr:

Lysanlegg:
Dette er systemer som gjør det mulig å begrense personellbehovet på våre baner. Det er enkelt sagt et system som kommuniserer fra løpsledelse til den aktive via lyssignaler. Dette bedrer sikkerheten for funksjonærene betraktelig.

Barrierer og/eller autovern mellom banetraseer og mellom bane og omgivelsene:
Dette vil sikre deltakere mot å treffe hverandre samt å sikre at deltakerne ikke kjører ut av banetraseen og treffer hinder på utsiden.

Kommunikasjonsutstyr:
Dette er høyttalersystemer som vil sikre en enkel og sikker kommunikasjon fra løpsledelse til den enkelte deltaker.

Overvåkningsutstyr:
Dette er videoutstyr med skjermer som gjør det mulig å se alle hendelser på banen og som gir løpsledelsen umiddelbar informasjon om alt som skjer i løpet.

Brannsikring:
Utstyr for sikring mot brann og slukking av brann

Det gis ikke tilskudd til f.eks grus og gravearbeider

Veiledning for søknad om tilskudd                            Eksempel skjema                                  søknadskjema