Viktig beskjed til Årskontrollører

Det har blitt sendt ut nye årskontrollskjemaer til alle årskontrollører. Det har kommet en del e-poster i retur på grunn av feil epost-adresse.

Hvis du ikke har mottatt epost, send riktige epost-adresse til –  hege.kihlgren@bilsport.no