Asfalt Classic utsettes/avlyses

Til våre deltakere påmeldt til Asfalt Classic

Racingseksjonen fikk for få minutter siden en telefon fra Rakkestad kommune.

Rakkestad kommune har besluttet forbud for alle lokale arrangement, store og små i privat og offentlig regi.

Racing NM/NMK Sarpsborg Rudskogen har gjennomført alle forberedelser i henhold til gjeldende regelverk.
Som følge av ekstraordinære forhold i dette området har lokale myndigheter tatt denne beslutningen.

Vi beklager ovenfor alle påmeldte og team, men kan ikke gjøre annet enn å avvente nye beslutninger og informasjon.

Vi kommer tilbake så snart vi vet når vi kan gjennomføre neste runde.

Til dere som allerede har betalt startavgiften, send en mail til racing@bilsport.no med alle opplysninger
slik at vi kan returnere beløpet.

Med vennlig hilsen
Racingseksjoen