Autoslalåm – NM og nybegynnerklassen

NBF v/Ferdighetsseksjonen gir dispensasjon fra § 850 pkt. 8.1 til utøvere som kjører klasse 3 Nybegynner.  Det tillates at de kjører NM i klasse 1 eller 2, for så å gå tilbake til nybegynnerklassen etter NM. Dette for at de skal få lov til å kjøre ferdig de cupene de eventuelt kjører i sesongen.

Dispensasjonen gjelder for sesongen 2023. § 850 endres tilsvarende fra 2024.