Autoslalåm – dekkreglement

Følgende brev er sendt til representanter for utøvere i  klasse 1 i Autoslalåm:

«Registrerer en viss aktivitet på sosiale medier hvor det hevdes at forslaget fra «dekkgruppa» ikke er akseptabelt.
Førere i klasse 1, og flere med dem, er ikke fornøyd, og det er jo lov å tilkjennegi det.

Ser også at det er kommet en «oppskrift» på hvordan ett reglement bør forfattes og hvordan det ønskes oppfattet av dem som leser reglementet (Jfr mail til president og gen.sekr i NBF av 29. okt. d.å).

Det er vel og bra. Det som savnes er ett forslag til dekkreglement for klasse 1 og 4 som oppfyller de kravene, som dere selv har satt opp.

Vi i Ferdighetseksjonen ser fram til forslag og forlenger fristen for å komme med innspill til reglement, ikke bare for dekk.  Har dere andre gode forslag i forhold til reglementet, er det mulig å komme med disse også.

Det er et ønske fra oss, og sikkert alle som kjører Autoslalåm, at reglementet for 2020 presenteres medio desember.

Frist for å komme med innspill/ forslag er 25. november og sendes til ferdighet@bilsport.no

Kan for øvrig meddele at forslaget fra «dekkgruppa» er trukket.

For Ferdighetsseksjonen

 

Oddvar Moland             Jan Egil Jenssen                 Stein Hardeng»