Avtale om areal for ny Motorpark


Like før Julehelgen signerte styreleder i Motorpark Indre Østfold AS, Ola Frøshaug, en intensjonsavtale med grunneier Ole Jørgen Jørgentvedt om areal til denne nye Motorparken.

Begge parter er enige om at ett område av Ole Jørgen Jørgentvedts skog på eiendommen Jørgentvedt søndre i Trøgstad kommune er en plass hvor Motorpark kan bygges.

Området består av mest av lav bonitets skog og en måsa.

Samme dag overleverte daglig leder Torfinn Strengen ett innspill til Trøgstad kommune og ønske om omregulering av aktuelt område. Området det søkes om er på ca 300 mål. Noe som vil gi Motorpark nok arealer til ulike aktiviteter.

-Dette til sammen gjør at Motorpark Indre Østfold nå nærmer seg en realitet. Men selvsagt er det fortsatt mye arbeid som ligger foran oss. Ikke minst med å få gjennom en regulering av området. Men vi mener at Motorpark har så mange positive effekter at dette vil være av stor betydning for Indre Østfold, sier Torfinn Strengen.

-Vi gleder oss også over at hotellbygging er i gang ikke langt fra baneområdet. Vi vil ha god nytte av ett hotell i nærområdet, sier Strengen videre.

(Faksimile Smaalenenes Avis)