Avtale mellom Norge og Sverige i Bilcross opphører. Rev.

Det svenske folkraceutskottet har besluttet at avtalen med Norge når det gjelder deltagelse på tvers av grensene skal opphøre. Dette medfører at svenske deltagere må følge de regler som gjelder i Norge, også teknisk, og motsatt for norske i Sverige.

 Grunnen til dette er at de mener at det blir for mange ulike tekniske unntak og at det er vanskelig for tekniske kontrollanter å sette seg inn i det andre lands regler.

Bilcrosseksjonen melder da at dette har umiddelbar virkning fra 07.04.2008. Seksjonen vil komme tilbake til hva som skal gjelde når det gjelder anbud på biler fra Sverige.