Bane- og arrangørpapirer

BANEBESTEMMELSER

Banen skal være inspisert og godkjent av NBF.

BANELISENS

Alle permanente baner skal ha en banelisens. Denne skal stå i baneprotokollen, og skal alltid være tilgjengelig for juryen.

BANEGODKJENNING

Alle baner skal være kontrollert og godkjent av NBF. Sjekk i god tid at banen har gyldig banegodkjenning. Arrangøren skal i god tid (minst 2 måneder) før det planlagte arrangementet fremme ønske om banegodkjenning og sende NBF en beskrivelse av banen/bakken. Befaring av banen utføres av NBF oppnevnt baneinspektør.

Banegodkjenningen skal stå i baneprotokollen, og være tilgjengelig for juryen.

BANEPROTOKOLL

På alle permanente baner skal det være en baneprotokoll (Bilsportboka §261) 

Før et stevne er det viktig at løpssekretæren sjekker at baneprotokollen er oppdatert, og at det ikke mangler noen papirer i den når stevnet starter og juryen ankommer.

 Det du må sette inn før hvert stevne er:

  • Arrangørlisens fra NBF
  • Brev om oppnevnt juryleder fra NBF
  • Forsikringspapir fra NBF /If
  • Tillatelse fra Statens Vegvesen (evt. Polititillatelse)
  • Evt. tillatelse fra grunneier og naboer
  • Kontrollrapport fra siste stevne

Baneprotokollen skal inneholde følgende:

  • 261. Baneprotokoll På samtlige godkjente baner skal det forefinnes baneprotokoll som skal inneholde følgende:

a) Banelisens
b)Banegodkjenning
c) Mangelliste/påleggsliste
d) Baneinstruks
e) Kontrollrapport fra siste stevne (fra juryen)
f) Arrangørlisens
g) Forsikringer
h) Tillatelse fra Statens Vegvesen
i) Andre pålegg/tillatelser (kommune/kirke/grunneier/politi)
j) Tegning av banen
k) Beredskapsplan
l) Retningslinjer for Sikkerhet – for den aktuelle banetype

Baner med lysanlegg

m) Kart men inntegnet, lys, personell, rescue-team og racecontroll.
n) Retningslinjer for lysanlegg
o) Godkjenning for lysanlegg
p) Bruksanvisning for lysanlegg.

Baneprotokollen skal være tilgjengelig for jury og løpsledelse under løpet. Den kan med fordel plasseres i juryrommet.

ARRANGØRLISENS, FORSIKRINGSBEVIS og TILLATELSE FRA STATENS VEGVESEN

Arrangørlisensen og forsikringsbeviset fra NBF skal være mottatt før stevnet. Arrangørlisensen skal være betalt samtidig som approbasjonssøknaden ble sendt, og forsikringen skal betales første virkedag etter at stevnet er avviklet.

Husk å overlevere forsikringoppsettet til kasserer med tallet på deltagere!

Dette er arrangørens ansvar, så etterlys arrangørlisensen og forsikringsbeviset hos NBF hvis dette ikke er mottatt når dere skal skrive tilleggsreglene.

Tillatelsen fra Statens Vegvesen skal også inn i baneprotokollen, og være tilgjengelig for juryen.