Banegodkjenning og lisens

På grunn av omlegging av vårt lisensregister vil følgende gjelde for 2020.

Lisensnummeret på banegodkjenning og banelisens vil ikke ikke være likt.

Banelisensnummeret er identisk med fakturanummer

Det skal derfor ikke tas hensyn til lisensnummeret som står på banegodkjenningen.

Alle andre opplysninger på banegodkjenningen er som tidligere.