Banelisens og treningslisens

Islegging av eksisterende permanent bane

Ved kjøring på eksisterende permanente baner som f.eks. bilcross eller rallycross baner trenger man ikke egne lisenser når banen er islagt om vinteren.

Banelisensene og treningslisensene gjelder for hele kalenderåret og fornyes automatisk 1. januar hvert år.

Unntaket fra dette er hvis banen er midlertidig godkjent