Behandling av appell nr. 282

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell. Saken gjelder appell på juryavgjørelse i gokartløp i klasse KZ2 i stevne arrangert av NMK Andebu 28 – 30 juni 2019.

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, 3. et., Nils Hansens vei 2, Oslo,
tirsdag 13. august 2019 kl. 18.00.

Appellanten og NBF kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest
mandag 29. juli 2019.

Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen mandag 12. august 2019 kl. 15.00.

Oslo 19. juli 2019.